Montaż elewacji drewnianej w zależności od rodzaju ocieplenia

Elewacja drewniana na ociepleniu z wełny mineralnej

Wełna mineralna jest materiałem niepalnym, posiadającym bardzo dobre właściwości izolacyjne i akustyczne, co sprawia, że często montaż elewacji z drewna przebiega z jej wykorzystaniem. Pamiętać należy jednak o tym, że decydując się na ten rodzaj ocieplenia, warto zakupić wełnę półtwardą, przystosowaną do tzw. konstrukcji wentylowanych lub budownictwa szkieletowego. Konstrukcję nośną w przypadku okładziny drewnianej mocowanej na budynku ocieplonym wełną mineralną stanowi kratownica tzw. legar i kontr legar z drewna egzotycznego bądź drewna krajowego o odpowiedniej gęstości i przekroju.

Najpierw legary, później kontrlegary

Pierwszym etapem prac jest zamontowanie legarów głównych do muru budynku w odstępach nie przekraczających 1,0m licząc od tzw. punktu „0″. Należy pamiętać, iż owe legary muszą zostać zakotwiczone zgodnie z późniejszym kierunkiem ułożenia desek, by montaż elewacji z drewna przebiegł w należyty sposób.

Do tak przymocowanych i wypionowanych legarów głównych mocujemy w odwrotnym kierunku kontr legary w odstępach nie większych niż 35 cm-40 cm licząc od punktu „0″. Po ich zamontowaniu powstaje tzw. kratownica składająca się z legara głównego i kontr legara. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi warstwami legarów należy szczelnie wypełnić wełną mineralną, czego wymaga przeprowadzany w zalecany sposób montaż elewacji z drewna.

Elewacja drewniana na ociepleniu styropianowym

W przypadku ocieplenie styropianowego prace związane z montażem deski elewacyjnej należy rozpocząć od położenia na styropian siatki i zatarcia jej klejem. Następnie można przystąpić do wykonania podbudowy, którą w tym przypadku stanowić będą łaty dylatacyjne z drewna egzotycznego o przekroju 20 mm x 40 mm. Montaż łat odbywa się za pomocą kołków rozporowych mocowanych przez styropian do muru budynku w odstępach, które nie przekraczają 35 cm – 40 cm licząc od tzw. punktu „0″.

Folia wiatroizolacyjna

Jak wykonać elewację drewnianą w dalszych krokach? Na tak przygotowaną i ocieploną konstrukcję nośną nakładamy folię wiatroizolacyjną, która jak sama nazwa wskazuje chronić będzie ścianę budynku przed niekorzystnym działaniem wiatru. Kolejnym etapem prac jest montaż łat dylatacyjnych, które w odróżnieniu od wcześniej zamontowanych legarów głównych i kontr legarów muszą być wykonane z drewna egzotycznego celem zagwarantowania stabilności i trwałości okładziny drewnianej. Łata dylatacyjna o przekroju 20 mm x 40 mm mocowana jest wzdłuż warstwy kontr legarów. Przy przeprowadzaniu procesu montażu pełni ona funkcję dystansu pomiędzy deską elewacyjną a murem budynku, jak również zapewnia jego prawidłową wentylację.