Co trzeba wiedzieć przed montażem drzwi lub okien?

Poszerzenie montowane pod drzwiami balkonowymi lub wejściowymi

Poszerzenia to systemowe kształtowniki PVC umożliwiające powiększenie dolnej szerokości ramy. Posiadają dodatkową uszczelkę, dzięki czemu dołączone do ramy, tworzą szczelne połączenie.

Zaleca się stosowanie poszerzeń w przypadku gdy nie ma jeszcze ostatecznej warstwy posadzki lub izolacji cieplnej. Umożliwi to wypełnienie luki między istniejącą posadzką a dolną częścią drzwi zapewniając sztywność dolnej części ramy, na której wspiera się cała konstrukcja oraz zniweluje mostki termiczne.

Przygotowanie otworu do ciepłego montażu

Aby folie i taśmy rozprężne szczelnie przylegały do muru, konieczne jest wyrównanie wszelkich nierówności wnęk okiennych. Wnęki należy zaciągnąć zaprawą a węgarki z klinkieru muszą mieć starannie wypełnione fugi w miejscu, gdzie będzie przylegać taśma rozprężna. Ciepły montaż wykonujemy tylko przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powyżej -5°C.

Ocieplenie nadproża przy rolecie podtynkowej

Zanim przystąpimy do montażu okien z roletami których skrzynka jest częściowo schowana w odpowiednio wyprofilowane nadproże, należy przykleić do powierzchni nadproża dwucentymetrowej grubości styropian. Stanowi to dodatkową izolację i niweluje mostki termiczne.

Blat kuchenny jako parapet

Projektując kuchnie, warto wziąć pod uwagę możliwość zrównania dolnej części okna z powierzchnią blatu kuchennego, wówczas blat zastąpi parapet wewnętrzny.

Próg drzwi HS zrównany z podłogą

Drzwi podnoszono-przesuwane można osadzić tak, aby ich próg prawie zrównał się z powierzchnią podłogi czy tarasu. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy podczas pomiaru znany jest już przyszły poziom docelowej, gotowej podłogi lub tarasu.

Gabaryty okien

Zanim zaakceptujemy projekt budynku, lub zanim go wykonamy, warto sprawdzić czy przewidziane gabaryty okien i drzwi są możliwe do wykonania bez dodatkowych kosztów lub czy są w ogóle możliwe. Często bowiem projektanci zapominają o możliwościach konstrukcyjnych stolarki PVC.

Bramy garażowe na gotową elewację

Zarówno bramy rolowane jak i segmentowe, najlepiej jest montować na wykończonej elewacji czy gotowym wnętrzu. Później będzie to znacznie trudniejsze, lub nawet niemożliwe.

Rolety garażowe na gotową elewację

Gdy decydujemy się na rolety z silnikami sterowanymi za pomocą pilota radiowego, musimy koniecznie wykonać instalację zasilającą tak, aby każda roleta miał oddzielny obwód elektryczny. W innym przypadku może się zdarzyć, że podczas zakłóceń w instalacji, zostaną rozregulowane ustawienia krańcowe silników.